DIALOG

Det store problem er ikke forskelle
– men uvidenhed

”ET SMIL er den korteste vej mellem to mennesker –
det er hån, spot og latterliggørelse sjovt nok ikke.”

GLOBALISERINGEN er over os – verden bli’r mindre og mindre.
Og alligevel stiger portoen – det er da underligt!
Med ét er vi ikke så ens længere – og forskelle gi’r problemer.
Dem må vi tale om, og vi må ta’ dem alvorligt. Men samtidig må vi ikke
snyde os selv ved at glemme, at når folk er forskellige – så er det
underholdende! Det var jo det, vi tidligere rejste ud for at opleve –
nu får vi det bragt!

FLEMMING JENSEN har som forfatter, dramatiker og utallige gange på TV bragt DIALOGEN i centrum. Det er jo nemt nok at tale med dem, vi er enige med – men dér, hvor dialogen virkelig batter , er, når vi taler med dem, vi ikke er enige med.
Hvis man er bange for den mørke skov – så skal man gå ind i den.
Men hvis folk nu er idioter, behøver man selvfølgelig ikke være enig ……

I foredraget surfes der lidt rundt i verden – meget til Grønland – men mest herhjemme, hvor modsætninger mødes. Så der bli’r en farlig ballade.
Lystigheden er en indfaldsvinkel, der ofte gør, at det kan lade sig gøre at tale sammen – hvad enten man som Jensen er 4. generations-udvandrer, har rødder i Mellemøsten, på Bali, i Uummannaq eller må indrømme, at man er fra Ama’r.

Det gør ikke noget, at man har ligget i et andeæg, når blot man vokser op og bliver en svane. Men er det almindeligste ikke, at man bli’r en and?

Foredraget kan varieres mellem 45 min. og 1 ½ time – og er velegnet til debatoplæg.

Når vi møder andre mennesker,
må vi vænne os til at sige
hænderne frem –
og ikke hænderne op!

BOOKING