SPINDELVÆV

Det Kongelige teater 2007

– er noget underligt noget. Dybt organiseret – sådan ser det ud. En master-plan udtænkt af en stringent hjerne. Et regelmæssigt mønster, hvor vævet opstår og bli’r til et klart og overskueligt mønster.
Og dog bygger det på tilfældigheder. Fordi det opstår ud fra de givne omstændigheder, når spindet skal spindes: Hvor langt er der mellem de to gaffelgrene? Hvor stort er udhusets udhæng? Hvad er vinklen på statstjenestemandens albueled?


Og som edderkoppen må indpasse sin konstruktion efter de tilfældige omstændigheder, så er det også omstændighedernes tilfældighed, der med total uforudsigelighed kan tilintetgøre hele det sindrige system: Kommer der en kronhjort brasende ind i gaffelgrenen? Er der en lidt for høj villaejer, der går for tæt ind under udhænget og irriteret må tørre det sammenfiltrede spind af panden? Er der frokostpause i statsadministrationen?
Edderkoppen er en listig fyr, der har regnet det hele ud – men han er langt mere afhængig af omstændigheder og tilfældigheder, end man normalt tror.
Kunsten er så uafladeligt at tilpasse alt det snedige og logisk konstruerede til alle de tilfældige omstændigheder.
Det er ikke noget for amatører. – Vel?

Sådan skriver Flemming Jensen i manuskriptets forord. – I dybt alvorligt ærinde, men unægteligt med lystigheden som sprog, kaster stykket sig ud i beskrivelsen af den rutinerede manipulator, for hvem begreber som godt og ondt, sandhed og usandhed, naivitet og kynisme i mindre grad har været tilværelsens byggeklodser – og i langt højere grad været elementer i hans værktøjskasse. Og vi møder idealisten, der kan se, at nu bør der tages affære – af mange grunde.
Kan idealisten stå distancen, når modstanden er top-professionel? Og kan kynikeren komme til andet end fornuft?
Temaet i denne forestilling er ikke spin eller spin-ikke. Situationen i det, forfatteren kalder ”det substansløse samfund” diskuteres egentlig ikke – det konstateres.
Men menneskene, der agerer i det – hvad sker der med dem, når den helt personlige katastrofe er over dem?

Hvis spindet bliver ødelagt – hvad så? Kan edderkoppen andet end at spinde?