JORDEN RUNDT I 80 DAGE

Hent BilledePhilias Fogg er presset. Det moderne Menneske er presset. Men Tiden gaar sin vante Gang. Nu er Kl. 18.00, saa er jeg nok sulten. Nu er Kl. 23.00, saa begynder jeg vel at være træt. Nu er Kl. 7 , saa maa jeg jo være vaagen.
Naturfolkene siger, jeg er ikke sulten i Dag, saa jeg gider ikke lave noget.
Hvorfor lærte vi ikke noget af det dengang, vi var Kolonimagt? Hvorfor lærer vi ikke af de saakaldte U-Lande i Dag?
I skal ikke være bange for, at det ½ Afrika staar nede paa Gaden med det første. De synes, at den hvide Mand er noget at det mest idiotisk, stræbende Væsen der over Hovedet eksisterer. De vil ikke ofre deres Fællesskab for vores ”computorerede” Hjemmeside, hjemmeindelukkede, berøringsramte Isolation. Har De for øvrigt checket, om Deres Ur gaar rigtigt?

Paa den anden Side, sætter vi jo Pris paa, at De kommer præcis hér hver
Aften Kl. 20, og hvis De har Afvigertendenser, kan De jo vælge Lørdag, for saa er det Kl. 17. Der er ikke noget saa forfærdeligt, som at spilde Tiden, fordi eens Kolleger ikke er saa punktlige, som man selv er. Tid er ikke noget man spilder. Tiden er vigtig. At tænke sig, at Svenskere er gennemsnitligt 80 Aar om at gennemleve et Liv – det klarer vi Danskere paa 74. Man skal følge med Tiden, men man kan spørge sig, om den er det værd. Tiden er maaske en god Læge, men den har aldrig haft Sans for Plastikkirurgi.
Tiden bliver kun forbedret hos Sprotsfolk. Tidevand. Tidens Tand, er det Gud, der har lagt Gebisset i et Tandglas?
Nok om det vi ses hér i Klubben igen om 80 Dage.


HOVEDPERSONERNE I STYKKET

SIR PHILEAS FOGG.:
Slår man op i Aschehoug ́s Biografiske Leksikon under Philias Fogg (1832-1952) får man indtrykket af en kedsommelig, perfektionistisk tørvetriller. Men tørvetrilning er stort set det eneste, Fogg aldrig har beskæftiget sig med. Han har derimod rejst jorden rundt på nøjagtig firs dage. Det var i 1872, og har ikke siden kunnet gøres efter. Man kan nu flyve rundt om jorden på under firs timer, men al landtransport er i dag så dårligt udviklet, at Mr. Foggs præstation ikke kan eftergøres. Alene en bustur fra Bagsværd til Greve Strand vil nu om stunder blive betragtet som en dagsrejse.

PASSEPARTOUT:
Passepartout (1838-1902), butler. Oprindelig uddannet skærsliber og kok. Han blev Petbutler of the Year i 1878 og tog navneforandring til Passeparrien. Som formand for Butlerforeningen fik han siden sat sit præg på fransk udenrigspolitik. Han endte sine dage i Fremmedlegionen som toastmaster ved officersballerne – og forsvandt senere sporløst under en folketælling. Hans statue kan i dag beses i München og forestiller Jörg Haider som ulveunge.

SHERLOCK FIX:
Sherlock Fix (1828-98) fik efter to år i 7. klasse endelig stilling i hjemmeværnet som menig korporal. Senere søgte han til filmen, men blev aldrig rigtig opdaget. Han blev i stedet opdager ved Scotland Yard, idet han havde en indre trang til at gå i dametøj. Fix menes aldrig at have opklaret noget som helst. Dog sad han flere år i Underhuset, indtil behjertede mennesker fandt ham og hev ham op.

MAHARAJAEN I MADRAS:
Maharajaen i Madras (1848 – 1893) startede tidligt sin Maharajavirksomhed i Udenrigstjenesten i Espergærde, men kom hurtigt til den lille indiske flække Hovedgærde og endte altså i Madras. Han omkom sovende, da nogle ukendte gerningsmænd borede flere sengefjedre gennem ryggen på ham. Hans valgsprog : Den, der sover, får ingen sønner.

PRINSESSE AOUDA:
Den underskønne Prinsesse Aouda er af slægten Sulfokar. Skønt kvinde blev hun meget beundret i samtiden – ikke mindst på grund af sin umådelige skønhed. Hun havde allerede i sit attende år ligget sig til en formue og blev gift med en indisk maharaja (se denne), der undgik en sikker fallit efter giftermålet. Han døde, mens hun var ganske ung, hvorpå hun indgik fornuftsægteskab med Sir Philias Fogg (se også denne, hvis I gider blive ved), som til gengæld glemte hende på mindst 600 lokaliteter i det indre London.

DRONNING VICTORIA:
Dronning Victoria (1819-1901) nævnes overhovedet ikke i stykket. Victoria er ellers Hong Kongs hovedstad beliggende på øen Hong-Kong. 0,7 mill. indb. overv. bolig- og handelskvarter. Universitet. Grl. 1912. Slægt af åkandefam. med to arter i området ved Amazonas. Næsten cirkulære op til 2 H. bred. blad.
Opretstående kant og kraftigt ribbenet.
Dronning Victorias forpligtelser er siden hendes død blevet varetaget af Christian S. Nissen.


JORDEN RUNDT I PRESSEN[nggallery id=4]


HENT MANUSKRIPTET